8ff0cb90-a193-49e0-aa0a-e38a2625e7f1
63b55490-5c1b-408c-ad05-fdb369cc1d49
143eeb2f-8377-4de5-993a-e9f145171673

מיועד לגילאי 2-7

תכונות שהמשחק מפתח

משחק כייפי לכל המשפחה ועוזרת לריכוז של הילדים הקטנים

שם היצרן zipin

149  119 

תוכי אצבע מדבר שעולה על האצבע .מוצר מדהים ואיכותי יש 6 צבעים זה יוצא למשלוח בצבעים אקראיים . כולל סוללות

למידע נוסף אודות המשחק